محصول:62 x 62, 30 x 120، 30x60cm به رهبری نور پانل مسطح

محل سکونت:آلمان

محیط نرم افزار:فرودگاه دفتر روشنایی

جزئیات پروژه:ما پنل نور چراغ سقف 60000 ساعت عمر است. بنابراین افزایش عمر دفتر روشنایی با تعویض از فلورسنت به رهبری پنل نور.Lightman رهبری نور پانل بالا لومن خروجی طراحی شده است. این به طور گسترده ای استفاده می شود برای هتل ها، مراکز خرید، فضای اداری و غیره.آن می تواند مشتریان بالا مورد نیاز طراحی که ایده آل برای توزیع کننده با نام تجاری و خرده فروش های سطح بالا، حزب بالا پروژه و غیره را تامین کند.مشتری ما در آلمان صادر کننده محصولات روشنایی led پانل است. او چراغ led صفحه ما را برای چندین سال خریداری کرده است. او گفت: ما طراحی روشنایی پانل های رهبری دقیقا مطابق با نیازهای خود را.