محصول:60 × 60, 60 × 120 رهبری نور پانل سقف

محل سکونت:بلژیک

محیط نرم افزار:نورپردازی فروشگاه Apotheke

جزئیات پروژه:مشتریآن نور سنتی جایگزین نور پانل led صرفه جویی در انرژی. Lightman رهبری نور پانل عملکرد عالی از طریق test سخت است. نور پنل منجر شده است با موفقیت در دفتر مدرسه سوپرمارکت بیمارستان کارخانه و نهادینه سازی و غیره اعمال شده است. ما چراغ led پنل ذخیره 70 درصد مصرف انرژی و هزینه نگهداری برای مشتریان کمک خواهد کرد.

مشتری گفت: "پانل سقف رهبری نه تنها بهبود محیط روشنایی چراغ و خوب برای صرفه جویی در انرژی و کاهش مصرف انرژی است. ما بسیار افتخار است قادر به استفاده از نور صفحه led است".