محصولات: 600x600 نور پانل LED قابل تنظیم است

محل سکونت: بلژیک

محیط برنامه: روشنایی کارخانه

جزئیات پروژه: مشتری یک توزیع کننده نور است. او اغلب محصولات نورپردازی را از چین وارد می کند. یک روز مشتری می گوید که مشتری نیاز به 600x600 چراغ پانل رهبری برای روشنایی کارخانه دارد. اما چون سقف کارخانه توسط هیئت مدیره گچ سقف تزئین نشده است. بنابراین، ما پیشنهاد می کنیم مشتری ما را به اتخاذ مقررات نور پانل رهبری dimmable 60x60cm تعلیق. وی گفت که روشنایی می تواند مطابق با محیط کاری تنظیم شود. و او با روشنایی پانل رهبری ما بسیار خوشحال است. "