محصول:نور صفحه LED بدون چارچوب

محل سکونت:سوئیس

محیط نرم افزار:نورپردازی فروشگاه

جزئیات پروژه:مشتری تصویب بدون چارچوب رهبری پنل نور برای نورپردازی فروشگاه هارلی دیویدسون. ما نور پانل led بدون چارچوب می تواند مورد استفاده قرار گیرد به کوک بسیاری از چراغ های پنل به اندازه نور پانل بزرگ منجر شود. و درجه حرارت رنگ بیش از 80Ra است که باعث می شود کالا روشن تر و واقعی تر است. Lightman فریم لس پانل led چراغ می تواند کاهش قابل توجهی در هزینه های نگهداری و زمان تعویض لامپ را ارائه می دهند.