محصول:نور سقف پانل LED

محل سکونت:فرانسه

محیط نرم افزار:برق

جزئیات پروژه:مشتری ما میخواهد ما از صفحه های سقف چراغ نور به جای لوله های فلورسنت سنتی برای روشنایی خانه خود استفاده کنید. مشتری تصویب 300 x 1200 پانل سرب معلق نور برای روشنایی خانه. نور صفحه led ما سازگار با محیط زیست است پانل با روشنایی عمومی مطابق کمک به محیط زندگی بهتر و تولید مثل رنگ و مواد واقع. علاوه بر این، ما تعلیق کیت کابل استیل بافته با ارتفاع قابل تنظیم است. شامل کابل های مجریان پلاستیکی با پیچ و پیچ با دندان ضد لرزش. بسیار مناسب برای تنظیم ارتفاع نور نصب پانل با توجه به نیاز مشتریان است.


1. 30x120 led panel light(001).jpg

2. led panel light tuv(001).jpg