محصولات: LED پایدار تخت

محل: Heidelberg، Germany

محیط برنامه: روشنایی بیمارستان

جزئیات پروژه: همانطور که می دانید نور بر سلامت و رفاه ما تأثیر می گذارد. نور ماوراء بنفش نور ماوراء بنفش سبب ایجاد رفاه برای بیماران می شود و همچنین پزشکان و پرسنل مراقبت کننده را قادر می سازد تا با سطوح بالای تمرکز کار کنند. بنابراین ما پیشنهاد می کنیم مشتری خود را به تصویب 62x62 چراغ پانل منجر به نور برای روشنایی بیمارستان. راه نصب و راه اندازی به طوری که امکان نور پانل را ظاهر زیباترین ظاهر را فراهم می کند.

مشتری با نور اثر نور پانل ما بسیار راضی بود. و "ما این نور پانل رهبری را از شرکت ما دوباره سفارش می دهیم."