محصولات: نور پانل سقفی فوق العاده نازک گرد

مکان: شانگهای، چین

محیط برنامه: نورپردازی هتل

جزئیات پروژه: Lightman چراغ پانل رهبری طراحی شده است برای مسکونی، تجاری و غیره استفاده از نور لامپ گرد نور برای روشنایی خانه، روشنایی اداری، نورپردازی زیرزمین، روشنایی ورزشی، نورپردازی هتل، روشنایی بیمارستان، و غیره. چراغهای فلورسنت موجود را جایگزین کنید، یا از پنل برای برنامه های ساخت جدید استفاده کنید. برای نورپردازی هتل، مشتری تصمیم به استفاده از چراغ های پانل رهبری 18w گردید.