محصول: 60x60 میدان LED پنل LED

محل تحصیل : مدرسه بین المللی Marrymount، انگلستان

محیط برنامه: روشنایی مدرسه، روشنایی کتابخانه

جزئیات پروژه: نظرات به طور گسترده ای در مورد مسئله روشنایی مدرسه ای متفاوت است، زیرا نیازهای نور در مدارس بسیار متنوع است. پانل های نور منجر شده ما کاربران را با گزینه های متنوع از لحاظ بهره وری انرژی، راحتی بصری و روشنایی انسانی، کنترل نور و طراحی هوشمند، فراهم می کند. مشتری می گوید که می خواهد یک سیستم نورپردازی انعطاف پذیر و کاربردی داشته باشد که امکان کنترل کامل بر تنظیمات محیط را برای کاربر نهایی فراهم می کند. برای برآورده ساختن این نیاز، اتصالات پانل، به عنوان استاندارد، با نور کم 0-10V نصب شده است. مشتری گفت که از راه حل هدایت ما راضی است.


3.jpg