تجاری چراغ روشنایی م TUV VDE خبره 36w 62 x 62 رهبری پانل روشنایی 620 x 620

- Nov 06, 2017-

لوازم جانبی که فوم پد پنبه و نوار و سیم و پایانه، هزینه حدود 5 یوان.

هزینه های مصنوعی خروجی 10 نفر متوسط 300 روز قرص. یوان 1800/شخص/ماه 1800÷30x10 = 600 یوان. هزینه های مصنوعی مورد یوان 2/قطعه است. برای خلاصه کردن، LED پنل لامپ هزینه ممکن است حدود یوان 250-280 یوان، اگر شما انتخاب می کنید مواد خوب هزینه بیش از 300 یوان.