محصول:احتمالا 620x620mm رهبری نور پانل سقف

محل سکونت:آلمان

محیط نرم افزار:مدرسه نور

جزئیات پروژه:سرب احتیاج پانل های نور برای روشنایی مدرسه. مدارس از محیط های تبدیل که طراحی شده برای کار و ورزش و استراحت به یادگیری پیشرفت داشته. با این حال، تاثیر مثبت از نور حق بر توانایی تمرکز، سلامت و ایمنی. ما نور چراغ سقف پانل را قادر می سازد شما را به بهره برداری کامل از این فرصت ها در یک روش ساده و با توجه به نیازهای شما.

بنابراین، Lightman منجر به پنل چراغ ارائه نور مناسب برای کلاس های درس و اتاق آرامش و محیط های اغذیه فروشی، و راهروها و فضای باز.