محصول:IP65 نور صفحه LED ضد آب

محل سکونت:بریتانیا

محیط نرم افزار:رستوران روشنایی, نورپردازی آشپزخانه

جزئیات پروژه:به منظور آسان برای تمیز کردن آشپزخانه, مشتری خواهید به آشپزخانه روشنایی خود را ارتقا دهید. پانل IP65 رهبری نور که در آشپزخانه نصب شده انتخاب شدند. ما ip65 به رهبری نور پانل را جهت استفاده در محیط های مرطوب یا گرد و خاکی که در آن پیش از این طراحی شده است نه تنها با پانل سرب طبیعی امکان پذیر است.

برای نصب راه نصب احتیاج سطح نصب نصب شده و نصب سقف های کاذب برای گزینه ها است. بنابراین مشتری در نهایت تصمیم به استفاده از ip65surface ما نصب شده به رهبری نور پانل مسطح برای روشنایی آشپزخانه خود را. مشتری با افتخار به ما گفت. "چراغ صفحه عالی هستند."