چراغ آسمان پنل سقفی نور

نور صفحه پانل نور به صورت مستقیم بر روی صفحه نمایش پانل رهبری چاپ می شود (ما می توانیم تصاویر مختلف را با توجه به نیاز مشتریان چاپ کنیم). و اندازه های مختلف پانل نور رهبری برای گزینه های شما وجود دارد. چراغ پانل چاپ شده به رهبری چاپی مناسب برای روشنایی اداری، روشنایی بیمارستان، روشنایی کلاس درس، اتاق انتظار، روشنایی هتل و غیره است.

1. Hotel in China(001).jpg 2. Hotel in Shanghai China(001).jpg 3. Office in China(001).jpg
توچال در چین کلبه در شانگهای چین ساختمان اداری در شنژن چین