محصول:300x1200mm به رهبری نور پانل

محل سکونت:سوئیس

محیط نرم افزار:مدرسه روشنایی, روشنایی های کلاس درس

جزئیات پروژه:30x120cm به رهبری نور پانل برای مدرسه و کلاس درس نورپردازی. Lightman بر نیازهای متنوع دانش آموزان، دانشجویان و معلمان است. بنابراین ما به ارائه راه حل های روشنایی ایده آل برای طیف کامل مدرسه. مشتری ما مسئول تهیه و نصب این چراغ برای دانشگاه است. او به ما گفت "ما پنل led چراغ بالا و محافظت از بودجه و محیط زیست با مصرف کم انرژی و هزینه نگهداری پایین." حالا او است به بسیاری از ما چراغ led پانل از شرکت ما به دستور داد.