محصول:نور چراغ صفحه 60 x 60 40w

محل سکونت:بریتانیا

محیط نرم افزار:اوقات فراغت مرکز نور

جزئیات پروژه:Lightman چراغ روشنایی طراحان استفاده از ترکیبی از نقطه و خط و طرح به طراحی چراغ صفحه با اشکال مختلف و اثر روشنایی مختلف مطابق با درخواست مشتری. نور می تواند به بهبود تمرکز و عملکرد بهتر کلی. ما نور پانل led 600 x 600 ویلیام پن مرکز تفریح در انگلستان نصب انتخاب شد.


panel led light 40 w 60x60.jpg