محصولات: 60x60، 60x120 LED پنل نور

محل سکونت: انگلستان

محیط برنامه: Yamaha Shop Lighting

جزئیات پروژه: صرفه جویی در انرژی ما فوق العاده باریک SMD چراغ پانل سقف مناسب برای فروشگاه، دفتر، مدارس و یا انبار استفاده کنید. پنل NO از اشعه ماوراء بنفش را ارائه می دهد و بسیار آسان است در شبکه های سقفی موجود یا جدید نصب شود. گرما بسیار کم و فن آوری منجر می شود این پانل های فوق العاده انرژی کارآمد و بسیار ارزان برای کار، پس انداز لایحه انرژی می تواند تقریبا بلافاصله متوجه شود. بنابراین مشتری ما 60x60cm، 600x1200 چراغ پانل رهبری برای روشنایی فروشگاه خود را تصویب می کند.